Visie

Visie, Missie en Werkwijze

Visie

In de kern zijn we allemaal één en bestaat er niet zoiets als afgescheiden zijn van elkaar.

Toch duiden we onszelf graag als een 'ik': Ik ben Martine, ik ben een harde werker, ik hou van sporten, ik ben een gezonde eter, ik ben sociaal, enzovoort.
Sommige van deze subpersonen ben je graag en sommige ben je eerder geworden: noodgedwongen, aangeleerd, opgelegd door anderen.
Al die ikken bij elkaar opgeteld vormen je persoonlijkheid, je ego.

Je persoonlijkheid/ego verandert voortdurend, onder invloed van gedachten.
Soms raak je zo in de ban van je gedachten, dat je denkt dat je het ego bént.
Iedere poging om jezelf te beschrijven als 'iets' dat je bent, is eigenlijk een poging van het ego zijn/haar plek te waarborgen.

Het Zelf, of dat wat je wérkelijk bent is onveranderlijk, is altijd al geweest en zal altijd zijn.

Het is dus fijn en misschien wel het doel van het aardse leven, om het Ware Zelf weer te herkennen.

Missie

Het is mijn missie om medemensen in stappen te begeleiden zichZelf te (her)kennen en Bewust te Zijn, Hier en Nu

Werkwijze 

Om het Zelf weer te (her)kennen en in vrijheid te Zijn, is het is belangrijk om alles dat te maken heeft met ego te herkennen en omarmen, zodat je het los kunt laten.

Je Ware Zelf, of dat wat je werkelijk bent, Is alleen in het Nu.

Je bent zelf de creator van je leven door gedachten, gevoelens, emoties en ideeën naar je toe te trekken en ze te eigenen als een deel van jou. Natuurlijk gebeuren er veel dingen in je leven waar je geen invloed op hebt. En tóch, heb je de keuze hoe je ermee omgaat.

In de sessies, bereik je in jouw tempo:

Herkenning van beperkende gedachten, gevoelens, patronen en ideeën.
Ervaren dat je zelf de leiding hebt over al je gedachten, gevoelens, emoties, ideeën; je leidend ego.
Herkenning van je Ware Zelf, dat wat je werkelijk bent, dat verbonden is met alles.
Leven vanuit liefde, vrijheid, vertrouwen en rust, helemaal Hier en Nu.

Ik werk volgens de vijf natuurgerichte principes.
'You can't fully live, until you live fully NOW' - Allan Watts