Vergoeding aanvullende verzekering

Vergoeding

Aanvullende verzekering

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.
Declareren op je aanvullende verzekering gaat niet ten koste van je eigen risico.
Je hebt geen doorverwijzing van je huisarts nodig.
Om zeker te weten of de consulten voor volledige of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen, raadpleeg je polis of neem contact op met je verzekering.

Zie hiervoor vergoeding CAT en vergoeding Kwaliteitstherapeut. 

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering worden mijn consulten niet vergoed.

Werkgever

Meestal zien werkgevers de waarde van preventieve oplossingen om verzuim wegens gezondheidsklachten te voorkomen. Ook zijn werkgevers meestal welwillend om zieke of overspannen werknemers te reïntegreren. De werkgever kan er dan voor kiezen om het begeleidingstraject voor hun werknemers te bekostigen. Je kunt hierover je  werkgever raadplegen.

Vragen

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen via het contactformulier, per mail of telefonisch.

Kijk hier voor de tarieven >

Ik ben met praktijk Stille Ruimte erkend zorgverlener en aangesloten bij de beroepsvereniging CAT complementair en heb een AGB code.

Beroepsvereniging CAT : CM1679-27-11-18
Wkkgz klachtenregeling : GAT (beroepscode)

AGB code zorgverlener : 90103188
AGB code praktijk : 90062582

Beroepstitel : Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut