Tarief en Vergoeding

Tarieven

Kennismakingsgesprek
Gratis
reserveer

Consult / behandeling
Uurtarief: 75 euro
reserveer

Telefonisch consult
Kwartier: 20 euro
reserveer of bel direct 06-14953261

Op avonden en weekenddagen is het uurtarief €90.
De tarieven zijn inclusief BTW, mail contact, gespreksverslagen en administratieve werkzaamheden.

Voor bedrijven is het uurtarief €110 excl BTW

De vooraf afgesproken tijdsduur die gereserveerd staat voor de afspraak is de tijd die wordt gefactureerd. Ik probeer deze tijd zo goed mogelijk te bewaken. Soms kan een consult/sessie iets korter of langer duren dan gepland, door de mate van intensiteit. Bij grote afwijking zal het factuurbedrag bespreekbaar zijn.

Op locatie

Om even uit je eigen comfort zone te zijn, ontvang ik je liefst in mijn praktijk.
Levert dat te veel fysieke hindernissen op, of heb je om andere redenen toch liever dat ik naar je toe kom, dan regelen we dit.
De reiskosten (€0,25/km) en reistijd (volgens tarief) worden er dan bij opgeteld.

Betaling van het consult kan contant of binnen 14 dagen via een factuur. Na ieder consult ontvang je een factuur per e-mail, die ingediend kan worden om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen.

Vergoeding

Als geregistreerd therapeut word ik door meerdere zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor: Vergoeding.

Afspraak afzeggen

Kun je om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch aan ons, via telefoonnummer 06-14953261 of 076-5876083. Spreek je boodschap in op de voicemail, als je niemand te spreken krijgt. Je kunt ook een e-mail of whatsapp bericht sturen.

Afzeggingen korter dan 24 uur voor de afspraak kunnen alleen telefonisch worden geannuleerd, via telefoonnummer 06-14953261 of 076-5876083. Spreek je boodschap in op de voicemail, als je niemand te spreken krijgt. Ongeacht de reden van afzegging, wordt de helft van de tijd die was gereserveerd voor de afspraak bij je in rekening gebracht.
Zonder afzegging wordt de volledige tijd die was gereserveerd voor de afspraak bij je in rekening gebracht.

De verzekering vergoedt deze beide niet.


Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen via het contactformulier, per mail of telefonisch.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten van Praktijk Stille Ruimte.


Ik ben met praktijk Stille Ruimte erkend zorgverlener en aangesloten bij de beroepsverenigingen BATC en CAT complementair, bij een WKKGZ geschilleninstantie en ik heb een AGB code.

Beroepsvereniging BATC : BR-02528
Klacht- en tuchtrechtnummer 
: BATC/17/597
CAT 
nummer : CM1679-27-11-18
GAT rijkserkende WKKGZ geschillencommissie
AGB code zorgverlener : 90103188
AGB code praktijk : 90062582

Beroepstitel : Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut