Somberheid en depressie

Somberheid, depressie & een "Stille Ruimte" benadering

 1. Wat is depressie?
 2. Symptomen
 3. Wat veroorzaakt depressie?
 4. Behandeling regulier en zelfhulp
 5. Stille Ruimte benadering

Wat is depressie?

Er is een verschil tussen somberheid en depressiviteit.

Depressie is een stemmingsstoornis. Deze stemmingsstoornis wordt veroorzaakt, doordat je hersenen niet in staat zijn om effectief te reageren op interne en externe stressfactoren.

We spreken pas van een depressie als er geen sprake meer is van het normale golvende patroon van "ups" en "downs". Als het gevoel van neerslachtigheid aanhoudt, je je hulpeloos en hopeloos blijft voelen en je interesse verliest voor wat er in je omgeving gebeurt, is het tijd om je huisarts te raadplegen, psychologische hulp in te schakelen of te gaan praten met een therapeut of coach.

Veel mensen wachten veel te lang met vragen om hulp, bijv vanwege:

 • Trots: Ik kan dit zelf wel, ik heb niemand nodig
 • Schaamte: Dadelijk denken ze dat ik zwak of zielig ben
 • Angst: Zou ik het echt hebben, wat dan…?
 • Moeheid: Zelfs een doktersbezoek is me teveel
 • Interesse: Ik heb er geen zin in, zal toch niks helpen

Symptomen

Er zijn allerlei vormen en gradaties van somberheid, neerslachtigheid tot depressie, die een huisarts of psycholoog kan diagnosticeren. Laat je dus altijd door een deskundige nakijken als een of meerdere van de symptomen zich langdurig voordoen bij je.

Symptomen die veel voorkomen:

 • Gevoelens van waardeloosheid
 • Schuldgevoelens
 • Concentratieproblemen
 • Rusteloosheid
 • Traagheid
 • Besluiteloosheid
 • Vermoeidheid, lusteloos, veel slaapbehoefte
 • Moeite met inslapen of doorslapen
 • Gewichtstoename of -afname
 • Gedachten aan de dood of zelfdoding

Wat veroorzaakt depressie?

Somberheid  of depressieve gedachten hebben, betekent dat je te veel beperkingen ervaart van het lichaam en de gedachten en te weinig vrijheid voor het Zelf. Je bent te veel gericht op wat anderen vinden en verwachten, zowel op privé als werk gebied. Je ervaart hierdoor geen uitweg uit je leven vol verplichtingen, je ziet de mogelijkheden niet meer. Dat doet de adem en beweging in je leven verstommen.

Depressie heeft niet direct een of twee aanwijsbare oorzaken, maar kan een opeenstapeling zijn van elkaar opvolgende gedachten, gevoelens en ervaringen. Het gedrag dat dit teweeg brengt, is weer aanleiding tot een nieuwe golf gedachten, gevoelens en ervaringen. Sommigen denken dat het een familiekwaal is, een genetische aandoening. Anderen herinneren zich nog de aanleiding of het moment dat ze de somberheid ingleden.

Een voorbeeld: Hendrik wordt ontslagen. Dat geeft hem de gedachten: Ik ben niets waard, ze willen me niet, ik zag het al aankomen. Dat geeft hem gevoelens van onzekerheid, angst, boosheid, verdriet, frustratie, schuld. Hij voelt zich futloos en raakt ongeïnteresseerd. Marielle, zijn vrouw, vraagt haar man: Heb je het nieuws gezien over die ramp in Afrika? De geringste prikkel wekt weer nieuwe gevoelens op van hopeloosheid. Hij wordt hierdoor geraakt en voelt zich nutteloos, hopeloos klein. Bij geen enkele sollicitatie wordt hij aangenomen. Hendrik gaat van somber over in depressief.

Wat het ook heeft veroorzaakt, dit zorgt voor een bepaalde (ongezonde) respons, die overgaat in een gewoonte, een patroon.

Behandeling regulier en zelfhulp

Reguliere hulp gaat via de huisarts, die je kan doorverwijzen naar een psycholoog of therapeut.

Zelf kun je al hierop letten:

 • Vermijd onvoorspelbare stressfactoren: bouw voorspelbaarheid in door een regelmatig dag- en weekprogramma.
 • Let op overtuigende gedachten, die je ziek maken en draai ze naar iets positiefs:
  • Ik ben goed genoeg
  • Het gaat de goede kant op, ik vind wel een manier
  • Het is niet mijn of iemands fout, ik ga het oplossen
 • Ontwikkel bewust een nieuwe respons op situaties die je van je stuk brengen: "Ah, daar is depressie, welkom, wat wil je me duidelijk maken?"

Stille Ruimte therapie: benadering en aanpak

Depressie wordt versterkt door denken

Depressie of somberheid worden versterkt door ego-gedachten. Je ego verwacht voortdurend van alles van je en het is onmogelijk om aan alles te voldoen. Dat schept onvrede, een gevoel van niet te voldoen.

Onthoud: Het ego-ik raakt nooit vervuld. Het is een gevecht van het 'goede ik' (vrolijk, gelukkig) tegen het 'slechte ik' (moedeloos, sip). De depressie overschaduwt alles en gebruikt het goede ik slechts ter inleiding op een aanval van het slechte ik. Je kunt een tijdelijk gevoel van euforie voelen, als je iets bereikt van het lijstje met dingen die volgens het ego bereikt moeten worden. Maar er dient zich altijd een volgend level aan, een nóg grotere berg.

Geloof dus vooral niet al je gedachten.

Depressief zijn interessant?

Er zijn allerlei verklaringen voor depressie en somberheid en de vervelende gevolgen ervan mogen zeker niet worden uitgevlakt. Echter, wat een depressie je óók komt vertellen, is dat je niet meer helemaal uitgelijnd bent met je Ware Zelf, je natuurlijke staat van zijn. Je bent letterlijk in een overgang naar een hogere energie, een hoger trillingsniveau. De depressie heeft tot doel je hieraan te herinneren, dat je oude manier van leven, van denken, niet meer voor je werkt. Alle herinneringen hieraan voelen dan ook zwaar en belastend aan. Ego-gedachten proberen je hierin vast te houden, zodat ze invloed op je kunnen blijven uitoefenen.

Somberheid biedt je de kans om stil te staan, te stoppen. Vastzitten heeft echt een belangrijke functie. Geef je je hier niet aan over, dan kan je somberheid overgaan in depressie. Geef je je hier volledig aan over, dan zal je zien dat het zich versnelt oplost.

Visie

Jij bent heel en compleet.
Als ziel ben je het vormloze, het onveranderlijke, in eenheid verbonden met alles.

Als mens weerspiegel je met je lichaam en je gedachten de wereld van de vorm, van continue verandering en de illusie afgescheiden te zijn van alles buiten je.
Je leeft als mens in een wereld van tegengestelde polen. De tegenstelling ANGST - LIEFDE vormt de basis van alle andere tegenstellingen.

Depressie is slechts een deelaspect van je mens-zijn. Alle varianten en gradaties van somberheid zijn in iedereen in potentie aanwezig. Je hebt de mogelijkheid om alle varianten en gradaties van alle emoties te ervaren, doordat je een lichaam hebt en gedachten denkt.

Is depressief zijn erg? Of heeft het juist een bedoeling?
Zonder somberheid weet je niet wat blijdschap is.

Je ware Zelf kun je niet kwijtraken, dat ben je.

Vind rust in je Ware Zelf

Stop het innerlijke gevecht. Vind rust in wie je werkelijk bent, je natuurlijke staat van zijn, het Zelf.  Je bent een volledig vrij wezen en jouw Zijn is van niets afhankelijk en kan door niets worden aangetast. Ook niet door somberheid.

Ik werk in de praktijk met verschillende sessies om je te helpen inzien en voelen, hoe je het ware Zelf herontdekt, waaronder meditatie. Meditatie bijvoorbeeld, is een mooie weg om je Zelf te herontdekken. Niet iedereen is bekend met meditatie en nog veel minder mensen mediteren geregeld. In onze westerse cultuur roept het vaak zweverigheid op. misschien geeft dat twijfels bij je. "Kan ik dat? Past dat wel bij mij? Ik ben meer praktisch ingesteld. Ik ben niet zo van het spirituele."

Je kunt nu twee dingen doen:

 • Je gedachten geloven. Dan zul je het nooit weten.
 • Je verwachtingen loslaten en ervaren wat het voor je kan betekenen. Vele miljoenen beoefenaars wereldwijd genieten dagelijks van hun eigen Stille Ruimte. Waarom jij niet?

Stel je open voor de verschillende Stille Ruimte werkvormen en start je weg naar binnen, het her-kennen van je natuurlijke staat van Zijn.


Disclaimer: therapie en coaching bij Praktijk Stille Ruimte valt onder complementaire zorg en dient dus ter aanvulling en niet ter vervanging van reguliere zorg, waaronder behandeling van een arts, psycholoog of specialist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *