Neuro-vegetatieve therapie

Neurovegetatieve therapie

Matrix kleurentherapie

Neurovegetatieve therapie of Reflexzone therapie

Deze behandelmethode, voorheen Matrix kleurentherapie, bundelt de krachten van de antroposofie, acupunctuur, klassieke homeopathie, voedingsleer en fysiotherapie. Met de inzichten van deze disciplines kunnen met neurovegetatieve therapie uiteenlopende, vaak onbegrepen klachten verholpen worden.

Vooraf bekijken we of de oorzaak van de klachten gelegen is in verstoringen in bepaalde organen, stelsels, botten of spieren. Een verstoring maakt zich kenbaar, door een samentrekking in het onderhuids bindweefsel en is zichtbaar en voelbaar aan het huidoppervlak. Dit zijn zogeheten reflexzones. De meeste reflexzones zijn zichtbaar op de rug en ieder orgaan heeft kenmerkende reflexzones. De behandeling begint daarom altijd bij de analyse van de rug. Hieruit volgt een diagnose en behandelplan.

Samengevat:

1. Korte uitleg over de behandeling

Achtergronden:

2. Antroposofie - Rudolf Steiner
3. Traditionele Chinese geneeskunde
4. Klassieke Homeopathie
5. Voedingsleer
6. Fysiotherapie - Massagetechnieken

---

1. De Behandeling

Rug analyse

Met je klacht als uitgangspunt, bekijken we op de rug welke reflexzones zichtbaar zijn. Uit de rug analyse volgt de diagnose en het in te zetten behandelplan. De klacht kan op verschillende niveaus worden behandeld:

Meridiaankleuren

Een orgaan kan verstoringen vertonen op verschillende lagen: fysiek (orgaan zelf), etherisch (energie, opbouwende kracht), astraal (emoties) of het Ik (bewustzijn). De meridiaan van het orgaan heeft op iedere laag een specifieke kleurfrequentie. Je kunt het  orgaan op de juiste laag versterken, door de bijbehorende kleurfrequentie bij je te dragen. Het bijbehorende orgaan kan dan weer beter gaan functioneren. Ook kunnen specifieke meridiaan punten of acupunctuur punten worden gestimuleerd, om specifieke klachten te behandelen. Acupunctuur dus, maar dan met kleuren.

Voeding (intolerantie) test

Veel voedingsstoffen vertonen specifieke reflexzones op de rug en iedere voedingsstof of product kan worden getest door middel van de huidspanning. We kunnen een uitgebreide voedingstest doen, om te determineren welke producten wel of niet goed voor jou zijn. Het lichaam geeft dus exact aan of je voedselintoleranties of zelfs allergieën hebt voor bepaalde voedingsmiddelen. Zo komen we tot een heel gericht voedingsadvies, een dieet dat specifiek is afgestemd op jouw lichaam.

Neuro-vegetatieve bindweefselmassage

Bindweefselmassage verbetert de doorbloeding van de huid en ondersteunt een verbeterde werking van de organen in de behandelde zone. Omdat de meridianen (energiebanen) zijn verbonden met de organen, zal ook de energie in de bijbehorende meridianen beter gaan stromen. Uiteenlopende pijn- en andere klachten worden op deze wijze op een natuurlijke manier opgelost.

2. Antroposofie - Rudolf Steiner

Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie. Hij stelt: alle psychische aandoeningen zijn eigenlijk aandoeningen van de organen. Dat vormt de basis in de Matrix behandeling bij psychische klachten en ook bij veel fysieke klachten. Fysieke klachten zijn vaak fysiek geworden, doordat verstoringen in de hogere lagen niet zijn gesignaleerd.

Drieledig mensbeeld

In de antroposofie wordt een mens gezien als een drieledige totaliteit van geest, ziel en lichaam. Dit is wat het drieledig mensbeeld wordt genoemd. De onderlinge verbanden worden inzichtelijk gemaakt in het volgende schema:

Geest Waken Dromen Slapen
Ziel Denken Voelen Willen/handelen
Lichaam Zenuw-zintuigstelsel Ritmisch stelsel Stofwisseling/ ledematenstelsel

Vierledig mensbeeld

Naast het drieledig, bestaat het vierledig mensbeeld, dat verband houdt met de verschillende lagen waaruit een mens bestaat. Deze vier lagen zijn verbonden aan het drieledig mensbeeld:

 1. Fysiek lichaam of stoffelijk lichaam wat feitelijk gezien wordt als de dode materie. Het fysieke lichaam bestaat alleen bij de gratie van de krachten van het etherlichaam. Zonder deze opbouwende krachten zou het direct gaan ontbinden en terug uiteen vallen in de elementen van de aarde.
 2. Etherlichaam of Levenslichaam, de fysiologie waar de stroming en het ritme plaatsvinden. Het Etherlichaam is de drager van de herinnering, ons gewoontelijf, de erfelijkheid. Het zijn de krachten van gezondheid, herstel en regeneratie.
 3. Astraallichaam, begeertelichaam of gewaarwordingslichaam, waar het bewustzijn, de emoties en gevoelens zijn. Dit is nauw verbonden met de ademhaling. Het doordringt de zintuig- en bewustzijnsorganen. Het Astraallichaam werkt afbrekend aan het Etherlichaam.
 4. Ik-bewustzijn. Het Ik doordringt de andere lagen en brengt bewustzijn in de lagen.

We zijn wakker als het astraallichaam en het Ik verbonden zijn met ons etherlichaam en fysieke lichaam in het zenuw-zintuigstelsel. Tijdens het slapen is het astraallichaam en het Ik los van de zintuigen en bovenpool. Op subtiele wijze is het astraallichaam tijdens dromen nog verbonden met het etherlichaam. We ervaren tijdens dromen nog wel de emotie en de dynamiek van het astraallichaam, maar we ondergaan dromen stuurloos door afwezigheid van het Ik.

Aan de basis van veel ziekteverschijnselen, liggen andere oorzaken ten grondslag dan alleen het zichtbare. Dat wat wij ziekte noemen, is het gevolg van disharmonie binnen het totale wezen van de mens. Matrix kleurentherapie is een behandelvorm een brug slaat tussen het fysieke, zichtbare lichaam en de energetische, diepere oorzaken op verschillende niveaus: het etherisch lichaam, het astraallichaam en het Ik. Deze lagen kunnen we met deze therapie via meerdere kanalen behandelen.

3. Traditionele Chinese geneeskunde

Meridianen

Ons lichaam wordt voorzien van energie via de energiebanen of levensstromen. Dit worden de Meridianen genoemd. In de Chinese geneeskunde kent men o.a. de 12 hoofmeridianen:

 • Maag- en Milt/Pancreas - energieopname en weerstand
 • Dikke darm en Longen - reiniging (uitscheiding en afgifte CO2)
 • Nieren en Blaas - reiniging en waterhuishouding
 • Lever en Galblaas - energie opslag en vetvertering
 • Hart en Dunne darm -  doorbloeding en transport voedingsstoffen
 • Kringloop meridianen - bloedcirculatie
 • Drievoudige warmtebron meridianen - energietransport

Orgaanklok

Orgaanklok

Ons meridiaansysteem en de energie omloop zijn een gesloten circuit. De twaalf hoofdmeridianen geven steeds de energie aan de volgende door in de volgorde van wat men noemt "de orgaanklok". Dat gaat in een soort energiegolf door ons systeem. Deze verhoogde energie blijft ca 2 uur werkzaam, waarna de golf overspringt op de meridiaan van het volgende orgaan. In de afbeelding hierboven zie je op welke tijden, welke organen een verhoogd energieniveau hebben. Een maagzweer bijvoorbeeld, zal de meeste pijn geven tussen 7:00-9:00 's ochtends.

We kunnen een meridiaan stimuleren om een orgaan te ondersteunen. Belangrijk: wanneer de ene meridiaan gestimuleerd wordt, dan wordt automatisch de tegenoverliggende meridiaan gesedeerd (afgeremd). Een stimulans geven aan de maagmeridiaan, geeft een sedatie op de kringloopmeridiaan.

Andere meridianen

In de Matrix kleurentherapie werken we naast de hoofdmeridianen, met nog veel meer meridianen, die in te delen zijn in de volgende groepen:

 • Tendo-musculaire meridianen (TMM) - spieren en pezen meridianen
 • Transversale Luo meridianen (TLM) - verbinding etherisch en emotioneel niveau
 • Aparte meridianen - emotionele niveau
 • Longitudinal Luo meridianen (LLM) - ik niveau
 • Bijzondere Luo meridianen - onregelmatige meridianen
 • Wondermeridianen - verbonden aan onze geboorte en (voor-)ouders

Iedere meridiaan een eigen kleur

Al deze meridianen hebben een eigen trilling en een eigen kleur. Er zijn een aantal punten op het lichaam waar deze meridianen naar boven komen. In de acupunctuur worden deze punten gebruikt als ingang om de meridiaan te stimuleren. Met de neuro-vegetatieve therapie kunnen we via deze punten de meridianen ook activeren met de exacte meridiaankleur. Omdat de meridianen verbonden zijn met een bepaald orgaan kan via stimulering met de specifieke kleur, de orgaanfunctie verbeteren. Hierdoor kunnen pijnklachten, vervelende huidspanningen of psychische klachten worden verholpen.

In de neuro-vegetatieve therapie wordt veelal gebruik gemaakt van de inzichten uit de acupunctuur en het vertoont daarom vele overeenkomsten en uitgangspunten. Het grote verschil is dat de neuro-vegetatieve therapie de meridianen stimuleert met kleuren(frequenties), in plaats van met naalden in de acupunctuur. Ook kan neuro-vegetatieve therapie de meridianen via verschillende ingangen beïnvloeden, niet alleen via de acupunctuurpunten. Bovendien werken de gebruikte middelen op verschillende sterktes en niveau’s, waardoor specifieker toegespitst kan worden op de intensiteit die de cliënt kan behappen.

Door kleuren op de huid te dragen, kan meer genezen worden dan je denkt!

De vijf elementen

De vijf elementenleer vormt een van de belangrijkste onderdelen van de traditionele Chinese geneeskunde. Vijf elementen, waaruit volgens deze theorie alles in het universum is opgebouwd, vormen het uitgangspunt waarmee de traditionele Chinese geneeskunde naar het lichaam kijkt. Deze vijf elementen zijn:

 1. Vuur
 2. Aarde
 3. Metaal
 4. Water
 5. Lucht

De elementen staan met elkaar in verband door de Shengcyclus, of Generatiecyclus. Deze cyclus is terug te vinden in de natuur: lente, zomer, nazomer, herfst, winter en de daaraan gekoppelde natuurlijke processen: groei, rijping, oogst/verwelken, afsterven, zaadconservering. Dit is een afspiegeling van de cyclus die in feite in ons lichaam gebeurt op orgaan niveau. Emoties zijn er ook aan gekoppeld en zelfs van de gelaatskleur is af te lezen in welk element we een kwaal kunnen vinden. De Sheng-cyclus laat zien hoe energie in het lichaam aan elk orgaan wordt doorgegeven en hoe je de energie in het orgaan kunt stimuleren en afremmen.

De vijf elementen leer - Sheng cyclus

Afb: De vijf elementen leer

De elementkleuren in dit interessante overzicht 'De vijf elementen leer' hierboven hebben niets te maken met de meridiaankleuren, maar worden gebruikt om de gelaatskleur aan te geven, als een kwaal te zoeken is in dat specifieke element. De Sheng cyclus ziet er ingewikkelder uit, maar is in de basis te herleiden uit deze vijf elementen leer.

4. Klassieke Homeopathie

Kort gezegd gaat de klassieke homeopathie ervan uit, dat het zelfhelende vermogen wordt gestimuleerd door het totale wezen een prikkel toe te dienen in de vorm van een middel. Daardoor kan echte genezing tot stand komen. De basisregel van de Homeopathie (Similiaregel) luidt: ziekte kan genezen worden met dat middel, dat in een gezond persoon gelijkende klachten oproept. Dat betekent dus dat we de kwaal bestrijden met een middel dat lijkt op de ziekte.

Homeopathische middelen worden bereid door het basismateriaal stapsgewijs te verwrijven, verdunnen en schudden. Dit proces noemen we potentiëren. Door de heftige schudslagen wordt vloeistof zodanig geactiveerd, dat de energie van de gebruikte stof overgedragen wordt op de vloeistof. Een homeopathisch middel is dus energie en grijpt niet direct in de chemische huishouding van ons lichaam in. Een homeopathisch middel grijpt aan in onze aura.

Verschillende verdunningen/potenties worden ingezet op verschillende lagen, afhankelijk van waar de klacht zich bevindt.

Kleurpotenties

In de neuro-vegetatieve therapie werken we met homeopathische potenties van kleuren. Deze geven via het energieveld een impuls, waardoor het probleem kan worden aangeraakt. Hiervoor is het dus van groot belang om goed te observeren welk orgaan of welk systeem het ergste is aangedaan. Je lichaam geeft dit aan, door samentrekkingen van de huid in de reflexzones van de organen. De meeste reflexzones zijn zichtbaar op de rug. Met de rug analyse worden de reflexzones gediagnostiseerd. Aan de hand daarvan wordt de kleur bepaald en de laag waarop het orgaan verstoord is (fysiek, etherisch, astraal, "ik").

De kleuren zijn verwerkt in verschillende materialen: homeopathische korrels, zalven en zijden stof.

5. Voedingsleer

Ieder lichaam is uniek en reageert anders op voeding. Je lichaam weet exact wat het wel of niet nodig heeft, op welk moment. We moeten alleen leren om het lichaam af te lezen.

Voor ieder voedingsmiddel kunnen we voedingsintolerantie of voedingsallergie opbouwen. Oók van voedingsmiddelen die algemeen als gezond worden beschouwd: een appel bijvoorbeeld! Het is maar net hoeveel je ervan eet en hoeveel je lichaam ervan nodig heeft. Eet je ergens langdurig te veel van, dan zal je lichaam dit aangeven door signalen te geven: diarree, verstopping, buikpijn, huidirritaties, darmklachten etc. Voedingsintoleranties worden afgelezen op de rug, waar in bepaalde reflexzones de huid zichtbaar en voelbaar samentrekt.

Op de rug kunnen we alle mogelijke voedingsstoffen testen d.m.v. de huidspanning. Testen op de huid is testen op astraal niveau. Op dit niveau kun je niet manipuleren. Dat wil zeggen, de cliënt kan geen invloed uitoefenen op de spanning van zijn/haar huid. Het lichaam geeft helder aan wat wel of niet goed is.

Voedingtest op de rug

De voedingtest van de neuro-vegetatieve therapie is een test op basis van een speciaal protocol, waarmee we ieder product kunnen testen en een individueel dieet kunnen uitbalanceren.

Veel voedingsstoffen hebben wij in gepotentieerde vorm in de praktijk. Deze gepotentieerde korrels zitten in een buisje, die de cliënt vasthoudt. Overigens kan ieder voedingsmiddel, geneesmiddel of welk ander materiaal of vloeistof dan ook getest worden, door het gewoon in de hand te houden.

Het buisje of materiaal dat wordt vastgehouden door de cliënt, veroorzaakt een reflex in de huidspanning, dat vooral op de rug goed zichtbaar en voelbaar is. We testen ieder product op toegestane hoeveelheid. Dat levert een toegespitste voedingslijst op, van producten die de cliënt wel en niet kan eten.

6. Fysiotherapie - Massagetechnieken

Vanuit de fysiotherapie worden ook de klachten bekeken op het niveau van de spieren en gewrichten. Fysieke klachten hebben naast een fysieke oorzaak vaak verband met verminderde energie in de etherische laag, op het niveau van de meridianen. Door een combinatie van fysieke oefeningen en stimulatie van de etherkrachten kan breder worden gewerkt aan het activeren van het zelf-herstellend vermogen van het lichaam. Massagetechnieken vormen een belangrijk onderdeel van de neuro-vegetatieve therapie.

Neuro-vegetatieve bindweefselmassage

Dit is een speciale vorm van bindweefselmassage: neuro-vegetatieve of neuro-reflex massage. Deze massage richt zich op het in balans brengen van het vegetatief stelsel. De energieopname en energieverdeling verbeteren en komen terug in balans. Met deze techniek trek je de ziel als het ware beter in het stoffelijk lichaam, beter in de stofwisseling. De scherpe techniek geeft het onderhuidse bindweefsel prikkels, waardoor via het centraal zenuwstelsel een directe impuls aan het verstoorde orgaan wordt afgegeven.  Deze impuls beïnvloedt het orgaan en ook de energie in de bijbehorende meridianen gaat stromen. Er volgt een terugkoppeling aan de huidzone, waar vaak een directe invloed voelbaar en zichtbaar is. Ook de huid, botten, spieren, zenuwen en bloedvaten in de behandelde zone reageren mee.

Incarnerende massage

Deze techniek wordt ingezet bij mensen die niet goed in hun lichaam zitten. Dat kan verschillende oorzaken hebben zoals geboortetrauma of andere heftige gebeurtenissen, maar ook bijvoorbeeld veel piekeren, veel werken met hoofd/denkwerk, weinig beweging, een dromer zijn. Je lichaam is dan als het ware niet goed "door-ikt". De incarnerende massage werkt via de rug naar de benen. Het trekt je "ik" terug in het lijf, waardoor je aardse vegetatieve processen beter gaan werken. Je krijgt weer vat op je lichaam. Mensen die niet goed in hun vel zitten, voelen zich vaak ontaard en niet thuis bij zichzelf. Dit kan leiden tot allerlei klachten. Ook kunnen bepaalde organen verstoord raken of weinig energie toevoer krijgen.

De juiste intentie van de behandelaar is het hoofdingrediënt voor het welslagen van deze behandeling. Het is een harmonieuze samenwerking tussen gever en ontvanger.

Ritmische massage

Bij de ritmische massage of lemniscaat massage een wrijvende techniek, waarbij op verschillende plaatsen op de rug en benen in achtjes (lemniscaten) wordt gemasseerd. Door achtjes te draaien, breng je het lichaam weer in zijn oorspronkelijke ritme terug. Het lichaam bestaat ook voornamelijk uit deze vorm, die te herkennen is in alle onderdelen. Ieder gewricht heeft deze vorm, ieder bot in feite ook. Daarnaast is deze vorm ook te herkennen in de 3 geledingen van Rudolf Steiner waarbij de lemniscaat de verbinding vormt tussen het hoofd (koelte) en buik-ledematen (warmte) gebied, met daar tussenin de hartslag en ademhaling (ritme).

Een variant is de zuigende ritmische massage, die je vooral toepast bij vocht in de benen. De richting van de massage is van onderen naar boven, dus naar het hart toe. De zuigende techniek maakt ruimte voor het doorstromen van de meridianen. Klassieke knijpmassage knelt juist de meridianen dicht.

 

 

 

3 gedachten over “Neuro-vegetatieve therapie

 1. Na een rug-analyse kwam naar voren dat bepaalde voedingsmiddelen een disbalans in mijn lijf veroorzaakten en hiermee zijn we aan de slag gegaan. Ik zie Michiel als een eerlijk en doortastend persoon met een sterk (in)voelend vermogen. Hij heeft mij vanuit zijn hart en vanuit verbinding begeleid.

  De praktijk is voor mijn niet om de hoek, desalniettemin waren de ontmoetingen met Michiel de ritjes meer dan waard!

 2. Beste Michiel,

  Onlangs hoorde ik over het te kunnen beïnvloeden van de meridianen middels een kleuren tatoeage. Ik vroeg me af of u dit wel eens tegen bent gekomen in de praktijk? Is dit mogelijk?

  Ik hoor graag van u.

  Met vriendelijk groet,

  Seline

  1. Beste Seline,

   Goeie vraag, want bij het plaatsen van tatoeages wordt zelden rekening gehouden met doorkruiste meridianen. Als de kleurfrequentie van de tatoeage overeen komt met de kleurfrequentie van een meridiaan die precies op die plaats loopt, zal de meridiaan zeker harder gaan trillen. Vaak hebben mensen hier geen last van of geen weet van, totdat een orgaan of lichaamsdeel gaat opspelen en dan nog is het de vraag of het verband wordt gelegd.
   Dus ja, kleur is frequentie en is zeker van invloed. Ook langdurig eentonige gekleurde kleding dragen kan van invloed zijn.

   Hartelijke groeten, Michiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *