Innerlijk kind werk

Innerlijk kind werk

Innerlijk kind werk is een reis terug naar je verleden. Veel van hoe jij nu in het leven staat, is ontstaan in je kinderjaren. Van plezierige jeugdervaringen kun je een leven lang genieten. Van onplezierige ervaringen kun je een leven lang last hebben. Hoewel we allemaal angst, verdriet, boosheid, vreugde en liefde beleven, kunnen bepaalde ervaringen zodanig doorwerken dat het je belemmert of blokkeert. Leer het beschadigde en pure kind kennen en ontdek een volwassen perspectief.

Gekwetst kind en kindwonden

Iedereen heeft zogenaamde 'kindwonden' opgelopen, door o.a.:

 • Niet gezien zijn, te weinig aandacht gehad
 • Te veel aandacht gehad, gepamperd
 • Afkeuring, niet goed genoeg zijn
 • Pesten
 • Een ouder, familielid of vriend verloren door dood, scheiding, weglopen
 • Terugtrekking doordat een ander gezinslid veel aandacht vroeg
 • Veel alleen gelaten

Je innerlijk kind is gekwetst, maar als kind heb je dat nooit zo begrepen, omdat je niet anders wist. Bij sommigen zijn deze kindwonden een dagelijkse worsteling. Bij anderen zijn deze kindwonden sluimerend en niet op de voorgrond en worden ze vaak niet begrepen of herkend. Het kan de oorzaak zijn van een aanhoudend leeg, angstig, boos of gekwetst gevoel.

Innerlijk kind werk - Gekwetste kind

Leer je innerlijk kind kennen

Met innerlijk kind werk, verkennen we je worstelingen, je beperkende overtuigingen, je oordelen naar jezelf en je omgeving. We onderzoeken je terugkerende patronen en welke overlevingsmechanismen je hebt ontwikkeld.

Door herkenning van je patronen en heling van je wonden en omarmen van wat is, zul je vrijer in het leven staan. Je kunt met een volwassener perspectief terugkijken naar je verleden, meer ontspannen de toekomst tegemoet zien en steeds beter met je aandacht hier en nu zijn.

Herken je de innerlijk kind patronen?

Onze dagelijkse patronen van handelen, maar ook denkpatronen en gevoelspatronen kunnen hardnekkig zijn. Vaak zijn deze patronen zo ontstaan door wat je hebt meegemaakt in je kindertijd. Aan de grondslag van jouw innerlijk kind energie ligt meestal de opvoeding door je ouders of verzorgers. Echter, ook bepaalde gebeurtenissen op school of andere grote voorvallen in je leven kunnen een stempel drukken op de manier waarop je denkt, voelt en handelt.

Er zijn positieve en negatieve patronen te noemen. Positieve patronen herken je aan het denken, voelen en handelen vanuit vrijheid, liefde voor jezelf, rust en balans. Je handelt vanuit de basis hier en nu. Negatieve patronen zijn vooral verleden en toekomstgericht en werken beperkend. Een paar voorbeelden kunnen dit verduidelijken.

Herken jij je patronen hierin:

 • Moeilijk 'Nee' kunnen zeggen
 • Alsmaar doorgaan, geen rust nemen
 • Er altijd voor anderen zijn, geen eigen ruimte nemen, jezelf wegcijferen
 • Altijd kritiek op jezelf, jezelf niet goed genoeg vinden
 • Je gevoel afsluiten, je intuïtie niet vertrouwen
 • Je snel afgewezen voelen, minder voelen dan anderen
 • Snel angst om alleen achter te blijven
 • Angst om je aan iemand te binden
 • Drang naar vervulling van je behoeften, materieel, sexueel, eten, informatie

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Bij jou kan het zich anders uiten.
Het innerlijk kind raakt ondergesneeuwd onder 'zware jongens', innerlijke stemmen waarmee je als het ware tegen jezelf praat. Bijvoorbeeld met de stem van een criticus, een perfectionist, een drammer, een controleur. Jouw innerlijke kind energie zoals het ooit was, is niet weg, maar weggestopt, dus je kunt het ook weer nieuw leven inblazen.

Het Pure Kind

Innerlijk kind werk is naast het kijken naar je opgelopen kindwonden, ook een weg terug vinden naar de pure, onbeschadigde kindenergie. Het onbeschadigde kind is ook nog altijd in je aanwezig. Je hoeft het alleen maar weer te herkennen.

Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Inderdaad, het vereist best wat oefening om weer als herboren in het leven te staan. Het innerlijk kindwerk is dan ook bedoeld om te luisteren naar het beschadigde kind en het pure kind weer een kans te geven. Daarvoor moet je ook de negatieve zelfpraat kennen, de overige innerlijke stemmen.

Waaraan herken je het pure kind?

De innerlijke kind energie van het pure kind is ontstaan toen we in het leven kwamen:

 • Volledig afhankelijk
 • Onschuldig
 • Vertrouwend
 • Extatisch
 • Vrij van oordeel
 • Vol verlangens
 • Onaangepast

Het pure kind weer voelen en herkennen, is een weg terug naar gelukzaligheid. Wat is het fijn om te leven als een kind dat met nieuwe ogen de wereld bekijkt. Zonder oordeel. Vrij van wat anderen ervan vinden. Onbekend met wereldse regels en verwachtingen. Gewoon het leven zien als een fris, nieuw avontuur.

Wat zou het waardevol zijn als je onbevreesd nieuwe uitdagingen zou aangaan. Handelend vanuit een vrij verlangen en helemaal aanwezig in het nu.

 

Innerlijk kind - het pure kind

Innerlijk kindwerk - volwassen perspectief

Volwassen perspectief op het innerlijk kind

Veel kindwonden zijn ontstaan door de onmacht van de volwassene waarvan je als kind afhankelijk was. Door de herinnering die in jou is vastgelegd, ontstaat bij een gelijke ervaring een chemische reactie in je hersenen. Die roept dezelfde reactie op die je als kind had. Het gekwetste kind raakt in paniek, het vecht of vlucht.

Vanuit het perspectief van een liefdevolle en begripvolle volwassene, kun je de situatie opnieuw bekijken. Een liefdevol volwassen perspectief is ook een innerlijke deel. Het mengt zich niet in het drama van het gekwetste kind, maar laat het zijn. Het kind mag huilen, het mag er zijn met al zijn of haar gevoelens. De volwassene biedt het innerlijk kind geborgenheid en is er onvoorwaardelijk.

Op die manier krijgt het pure kind weer ruimte.

Innerlijk kindwerk is een prettige manier om contact te maken met een deel dat je lang vergeten was. Samen onderzoeken, ontdekken en herstellen we waar mogelijk de relatie met je Zelf.