Angst therapie | Stille Ruimte methode

Angst therapie - Stille Ruimte methode

Angst & een "Stille Ruimte" benadering

 1. Wat is angst?
 2. Wat veroorzaakt angst?
 3. Symptomen
 4. Behandeling en zelfhulp
 5. Stille Ruimte methode

 

5. Stille Ruimte methode

Angst wordt versterkt door denken

Angst is een emotie. Emoties kunnen heel echt voelen, alsof je het zelf bént. Als je de angst en je lichaam leert waarnemen van een afstandje is het slechts een signaal en een alarmbel, een waarschuwing om je te behoeden van gevaar. Dus in zekere zin is angst ook liefde, want eigenlijk bescherm je jezelf van iets, omdat je iets anders voor jezelf had bedacht. En dat brengt ons weer bij het denken, want het is de gedachte over de angst, dat de angst versterkt.

'Geloof niet alles wat je dénkt!'

Interessante angstgevoelens

Angst is vervelend, storend en heel naar. Dat is een kant van het verhaal.
Het is echter ook razend interessant! Er is geweldig veel te leren uit je angstmomenten. Angst is een unieke les in je weg terug naar een leven in vertrouwen.

Angst zit weerspiegeld in alle mensen en als je een angststoornis ontwikkeld, ben je het contact met het vertrouwen, je ware zelf even kwijt.
Maar je kunt dit weer herstellen.

Veilig angst ervaren

In de praktijk Stille Ruimte werk je aan je angst in een veilige omgeving:

 • Het doel is enerzijds om het denken niet met de angst aan de haal te laten gaan
  • door je stemmen te leren (her)kennen en managen (met Voice Dialogue)
  • door je gevoel te leren (her)kennen en betrekken
 • Anderzijds om altijd verbonden te zijn met je eigen Stille Ruimte,
  • waar angst niet bestaat, omdat het geen betekenis heeft
  • waar je je begeeft in de wereld van vormeloosheid ( Meditatietechnieken)
  • waar gedachten van verleden en toekomst geen invloed hebben
  • waarin je verbonden bent met hier en nu (met Transformerend ademwerk)
  • en vanuit een hoger perspectief kijkt naar de situatie

Zelf doen: Als de angst zich toont…

Om je een eindje op weg te helpen kun je deze techniek zelf toepassen:

Als de angst zich aandient, laat je het toe, het mag er zijn.
Kijk rond. Zeg "hallo" tegen ieder onderdeel, ook tegen hetgeen je het meeste vreest.
Normaal geeft de situatie je een gevoel van onbehagen, maar nu blijf je in je neutraliteit. In de situatie, maar als neutraal element.  Je voelt onbehagen en zegt "hallo" tegen het onbehagen.

Focus op het gevoel, niet op je gedachten. Ga met je aandacht naar de plek in je lijf waar je het voelt. Ervaar het gevoel zonder oordeel.

Stop met proberen om iets te veranderen. Omarm het moment. Aanschouw het en laat alles er zijn.
Adem liefde en licht naar je hart en straal mededogen uit naar alles wat er is. Naar Álles wat er is.

Mijn visie

Jij bent heel en compleet.
Als ziel ben je het vormloze, het onveranderlijke, in eenheid verbonden met alles.
Als mens weerspiegel je met je lichaam en je gedachten de wereld van de vorm, van continue verandering en de illusie afgescheiden te zijn van alles buiten je.
Je leeft als mens in een wereld van tegengestelde polen.
De tegenstelling ANGST - LIEFDE vormt de basis van alle andere tegenstellingen.

Angst is dus slechts een aspect van je mens-zijn.
Alle varianten en gradaties van angst en angststoornissen zijn in iedereen in potentie aanwezig.
Je hebt de mogelijkheid om alle varianten en gradaties van alle emoties te ervaren, doordat je een lichaam hebt en gedachten denkt.
Realiseer je goed dat angst is (aan)geleerd. Bij je geboorte was je vrij van angst.

Als angst of een angststoornis ontwikkelt, ben je het contact met het vertrouwen, met je ware zelf even kwijt.
Is dat erg? Of heeft het een bedoeling?

Herontdek je vertrouwen en innerlijke kracht. Maak weer contact met je Zelf dat vertrouwen ís.
Je ware Zelf kun je niet kwijtraken, dat bén je.

 NEEM CONTACT OP PLAN AFSPRAAK

 

DISCLAIMER: therapie en coaching bij praktijk Stille Ruimte valt onder complementaire zorg en dient dus ter aanvulling en niet ter vervanging van reguliere zorg, waaronder behandeling van een arts, psycholoog of specialist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *