Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Facturen

Na ieder consult ontvang je een factuur die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen, tenzij er schriftelijk andere afspraken over de facturering zijn gemaakt.

Betaling

Betaling van het consult kan contant of binnen 14 dagen via een factuur.

Annulering van en niet verschijnen bij de afspraak

Kun je om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch aan ons, via telefoonnummer 06-14953261 of 076-5876083. Spreek je boodschap in op de voicemail, als je niemand te spreken krijgt. Je kunt ook een e-mail of whatsapp bericht sturen.

Afzeggingen korter dan 24 uur voor de afspraak kunnen alleen telefonisch worden geannuleerd, via telefoonnummer 06-14953261 of 076-5876083. Spreek je boodschap in op de voicemail, als je niemand te spreken krijgt. Ongeacht de reden van afzegging, wordt de helft van de tijd die was gereserveerd voor de afspraak bij je in rekening gebracht.
Zonder afzegging wordt de volledige tijd die was gereserveerd voor de afspraak bij je in rekening gebracht.

De verzekering vergoedt deze beide niet.

Privacy

Zie hiervoor onze privacy voorwaarden op https://www.stilleruimte.nl/privacy-verklaring/

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Er is sprake van een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat je gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens zijn niet toegankelijk voor derden en zonder schriftelijke toestemming worden er geen gegevens aan anderen verstrekt. Uitzondering op de plicht tot geheimhouding is ter voorkoming van direct gevaar voor personen, of wanneer er sprake is van wettelijke bepalingen of gerechtelijke beslissingen.

Klachten en geschillen

Als je een klacht hebt of het ergens niet mee eens bent dan helpt het vaak om dit samen te bespreken. Maar soms is dat niet genoeg. Je kunt dan een klacht indienen. In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) wordt de klachtenafhandeling geregeld via de beroepsvereniging.

Praktijk Stille Ruimte

Michiel Lap
Oude Bredasebaan 27
4904 SE Oosterhout NB
06-14953261
076-5876083
info@stilleruimte.nl
www.stilleruimte.nl